Empower-iQ Empower-iQ

Empower-iq Varför?

Crayons tjänst Empower-iQ har utformats för att individ på egen hand skall kunna utnyttja Microsoft O365 fullt ut.

Microsoft O365 har en bred palett av produktivitets-, kommunikations- och samarbetsfunktioner som, när de används fullt ut, inte har någon jämförbar plattform som driver moderna arbetsrutiner.

De utmaningar som din organisation kan stå inför:

 • Alla användare får ett brett utbud av produktivitetshöjande verktyg som kan förbättra deras arbetsliv
 • Personalen är van vid att arbeta på ett visst sätt
 • Nya funktioner tillkommer ständigt
 • Nybörjare kommer att ha missat inledande utbildning kring Office 36

Frågor som Empower-iQ hjälper till att besvara:

 • Hur ser du till att dina anställda vet hur man använder dessa plattformar?
 • Hur skapar du en motivation hos personalen att välkomna nya och bättre sätt att arbeta?
 • Hur ska de anställda kunna förstå och använda dessa nya funktioner?
 • Hur kan nybörjare använda de produktivitetshöjande verktyg som tillhandahålls för att göra sitt jobb?

Komponenter I tjänsten Empower-iQ 

Crayon's dedikerade, "evergreen" användaradoptionsportal - Empower-iQ ger de anställda egenmakt att utnyttja O365 och öka produktiviteten:

 • User Adoption Consultants: Dedikerade och erfarna i att utveckla kundfokuserade användarprogram
 • Kommunikation och planering: Crayon kommer att samarbeta med dig för att skapa medvetenhet bland dina anställda om den förändring som kommer och varför den är av värde.
 • LIVE User Training: Gör det bästa av klassrumsupplevelsen med en ämnesexpert men som levereras kostnadseffektivt via en inspelningsbar webb-sändning.
 • Utveckla inlärningsvägar: Crayon kommer att samarbeta med dig för att utveckla relevanta inlärningsvägar för varje enskild anställd.
 • Utveckla interna "champions": Crayon kommer att jobba med nyckelmedlemmar i ditt team för att skapa interna champions som hjälper till att driva på antagande och engagemang inom programmet.
 • Yammer Community: Skapa en community av kollegor som stöder och delar inlärningsupplevelsen.
 • Kommunikationsinnehåll: Leverans av kommunikationsinnehåll som stöder din interna kommunikationsstrategi och ökar medvetenheten i teamet

crayon Läs mer