SAM-iQ - ny version av Crayon SAM Program SAM-iQ Programmet
Om Crayon SAM-iQ

Den mest strukturerade modellen för att nå effekt av din investering i Software Asset Management

Crayon´s SAM program, SAM-iQ -implementeras i linje med global "best SAM practice" och leder till att din organisation har kontroll på vad som påverkar dina programvarukostnader och att organisationen följer de avtal och andra regelverk som ni åtagit er att följa i olika sammanhang.

Programmet skapar ett strukturerat ramverk för IT organisationens ansvariga för att initiera, införa och upprätthålla regelefterlevnad och software compliance. Det tillhandahåller våra exklusiva verktyg och utbildningsprogram för att stödja och ge en gemensam bas för att utveckla och underhålla organisatoriska SAM standards och processer. Dessutom hjälper det till att adressera ansvarsfrågan och bidrar till att reducera den "total cost of ownership" för programvara. Det ökar på ett effektivt sätt förståelsen i organisationen för de lagar och regler som finns inom området och adresserar de risker som är förknippade med illegal användning av programvara.

Vårt unika SAM program - Crayon SAM-iQ (ny version av CSP= Crayon SAM Program):

 • Få en korrekt bild av era programvarutillgångar och hur de används i komplexa IT miljöer
 • Optimera era IT investeringar och undvik att spendera för mycket på licenser och underhåll ni inte behöver
 • Undvik riskerna med den fellicensiering som ofta blir följden när man kombinerar lokala installationer, privata och publika molntjänster, outsourcing och hybridlösningar.
 • Utveckla och implementera en robust IT policy och processer som inkluderar alla delar i er organisation som har påverkan eller beroenden av programvarulicensieringen.
 • Opartisk och oberoende rådgivning inom området.
 • Rådgivning av expertis vid val av och implementering av alla ledande inventerings- och SAM verktyg.
 • Webbaserat online stöd för att på ett pedagogiskt sätt följa framstegen i införandet av SAM processen
 • Mallar och guidelines för "best practice"
 • Dedikerad Program Manager för att hjälp och stöd att genomgå Crayon SAM-iQ
 • Dedikerad och ackrediterade professionella IAITAM & CPD utbildningsprogram för IT ansvariga och revisorer.

Din resa till Software Compliance

Crayon SAM-iQ delar upp din software compliance projekt tydliga steg

 • Brons - Certifiera dig som Crayon Approved Software Manager och etablera ditt team.
 • Silver - Certifiera dig som Crayon Approved Software Auditor och börja skapa din organisations software management policys.
 • Guld - Revidera och sammanställ installerad programvara genomför vår Gap Analysis
 • Platinum - Genomgå tre år i rad som registrerad i Crayon SAM-iQ.

Det krävs att ett antal specifika uppgifter för varje nivå är genomförda och dokumenterade. Crayon SAM-iQ innehåller verktyg, hjälp och rådgivning för att stödja arbetet med att ta sig igenom de olika kvalificeringsnivåerna.

Logga in på SAM-iQ

SAM-Iq The Intelligent Foundation to IT Optimisation