Microsoft Azure Active Directory Webinar om Azure Active directory
Azure Active Directory Webinar den 18 september kl: 10:00 -10:45

Azure AD på 45 minuter

I Office 365/Azure hanteras användarnas identiteter med Azure Active Directory, den molnbaserade tjänsten för användaridentitet och autentisering.

Med dina användare i Azure Active Directory öppnas nya möjligheter. Du kan dra nytta av funktioner i Azure Active Directory som tidigare har varit komplicerade att tillhandahålla via en traditionell On-prem miljö. T.ex. Multifaktorsautentisering, SSO mot andra molntjänster, lösenordsåterställning och publicering av interna webb-tjänster mot Internet.

Under detta webinar kommer vi gå igenom innehållet i de olika versionerna som finns av Azure Active Directory. Det kommer även ges tips om hur du kan säkra upp din Office 365 tenant/On-prem miljö med hjälp av funktionerna i Azure Active Directory.

Tid: 18 September 10:00 – 10:45

Agenda

- Introduktion Azure Active Directory
- Azure Active Directory Kostnadsfri
- Azure Active Directory Office 365
- Azure Active Directory Basic
- Azure Active Directory Premium Plan 1
- Azure Active Directory Premium Plan 2
- Licensiering - Demo
- Frågor och länkar

En viktig del i Crayons verksamhet är att erbjuda våra kunder expertis och rådgivning vid planering och införande av nya teknologier. I mer än tio år har vi bedrivit en framgångsrik konsultverksamhet inom framförallt Microsofts infrastruktur, Office 365 och Azure.

Föredragshållare är:  Magnus Algard, Crayon, Team Manager, Cloud Advisor & Senior Consultant Infrastructure

Anmäl dig så sänder vi dig en LÄNK! Länken finns också i kalenderbokningen.

KALENDERBOKNING

REGISTRERING

OBS! Om du inte vill ha inbjudningar från Crayon kan du avregistrera dig på denna länk.