Webinar On demand Crayon Webinar On Demand
Crayons webinar om Office 365 Backup and Retention

Väl använd tid på 50 minuter!

Idag är det helt naturligt att företag väljer att migrera Exchange, Skype for Business, SharePoint och fillagring till Office 365.

 • Men hur hur gör man backup?
 • Hur säkrar vi vårt data i molnet?

Många förutsätter att "Det löser väl Microsoft"...

Under detta webinar kommer vi gå igenom vilket grundskydd vi har för vårt data i Office 365 samt vad vi kan göra ytterligare för att utöka skyddet.

Agenda

- Inledning
- Office 365 retention policies
- Licenser
- Office 365 'backup and retention policies' per tjänst
- Exchange Online
- SharePoint Online
- OneDrive for Business
- Office 365 Groups/Teams
- Skype for Business Online
- Demo
- Backup med tredjepartsprogramvara

 

 

Föredragshållare: Magnus Algard

Crayon Webbinar om Microsoft Teams 20 februari 2018

Väl använda 44 minuter!

Agenda

 • Vad är Microsoft Teams?
 • - Demo
  - Administration
 • Microsoft Teams vs. Yammer och Groups
 • Arkitektur: beroenden till Groups, SharePoint och OneDrive
 • Klientarkitektur: webbläsare och desktopklient
 • Microsoft Teams och Skype for Business
 • Beskrivning av typisk Microsoft Teams implementation
 • Tips och Råd om Microsoft Teams

 

 

 

Microsoft Office 365 Advanced Threat Protection (ATP) Skydda dig med ATP!

Väl använda 35 minuter!

Webinar om Office 365 Advanced Threat Protection

Dags att skydda dina Epostbrevlådor och filer som lagras i Office 365 mot avancerade hot?

Det kommer ny skadlig kod varje dag, men Office 365 har en lösning som hjälper dig att skydda dig.

Med Office 365 Advanced Threat Protection skyddar du dina Epostbrevlådor samt filer som lagras i Office 365 mot nya, avancerade attacker i realtid.

Office 365 Advanced Threat Protection skyddar mot osäkra Epostbilagor och ger ökat skydd mot skadliga länkar och kompletterar på så sätt säkerhetsfunktionerna i Exchange Online och ger ett bättre skydd mot nolldagsattacker.

Under detta webinar kommer vi gå igenom skyddet för E-post och även de nya funktionerna för skydd av filer i Office 365 som släpptes i november 2017.

Agenda

- Introduktion
- Office 365 Advanced Threat Protection
- Safe Links
- Safe Attachments
- E-mail Spoof Intelligence
- Skydd av filer (SharePoint, OneDrive & Teams)
- Implementation av Office 365 Advanced Threat Protection
- Licensiering
- Demo
- Referensprojekt
- Frågor och länkar

En viktig del i Crayons verksamhet är att erbjuda våra kunder expertis och rådgivning vid planering och införande av nya teknologier. I mer än tio år har vi bedrivit en framgångsrik konsultverksamhet inom framförallt Microsofts infrastruktur, Office 365 och Azure.

Föredragshållare är: Magnus Algard, Crayon

Önskar du en "privatlektion" om ATP kan du kontakta:

e-Mail:  mats.danielson@crayon.com

Crayon webinar om Office 365 Roadmap to the Cloud Från 30 november 2017

Är det dags att påbörja resan till Office 365? Eller har du kommit en bit på vägen och är redo för nästa steg?

- Hur tar man sig dit på bästa sätt?
- I vilken ordning?
- Vad bör man tänka på?
- Vem tar backup?

Under detta webinar får du en övergripande genomgång av grundtjänsterna i Office 365, hur man migrerar till dem samt exempel på roadmap/införande- plan. Du får även en genomgång av de alternativ som finns när det gäller hantering av identiteter.


Agenda

 • - Introduktion av Office 365
 • - Identitetshantering
 • - Office 365 ProPlus
 • - Exchange Online
 • - Skype for Business Online
 • - Fillagring i Office 365. OneDrive for Business, Groups & SharePoint
   
    När används vad?
 • - ”Backup” i Office 365 
 • - Exempel på Roadmap/införandeplan
Webinar om Micrsoft CSP INcentives och HEX Migration Från 21 november 2017

Endast för Service Providers!

Vet du att du har återbäring att hämta från Microsoft på den konsumtion Ni har via CSP? Spendera 45 minuter med oss på Crayon och få reda på vad Ni har rätt till och vad Ni behöver göra för att få dem.

 OBS! Du behöver ta action före 31/12 2017

Webinar om Microsoft Small Business Services och Cloud Only Från 16 november 2017

Agenda

 • Introduktion av konceptet Small Business Services (Cloud Only)
 • Fördelar/mervärde med Office 365 och Azure
 • Azure AD/Azure Domain Services (AD som tjänst i Azure)
 • Hantera Windows 10 med Azure AD/Intune
 • Exempel på kundscenario
 • Demo Hur hänger allt ihop? Office 365, Azure, Windows 10/Intune
 • Demo Crayon Cloud-iQ - Nyheter och kommande uppdateringar inom CSP

Tid: 46:39

Webinar om Microsoft EMS och Azure Information Protection 31 oktober 2017

Introduktion Microsoft Enterprise Mobility + Security

- Microsofts vision
- Azure Active Directory Premium
- Intune
- Cloud App Security
- Advanced Threat Security
- Advanced Information Protection

Azure Information Protection

- Inledning
- Klassificera, märka och skydda dokument
- Införande
- Demo
- Licensiering

 

Tid: 46 min

Webinar om Small Business Services Från 16 juni 2017

 

Tid: 44 minuter

Webinar om Microsoft ATP Från 15 juni 2017

 

Tid: 24 minuter

AWS - Amazon Web Services - webinar On-Demand Från 13 juni 2017

 

Tid:  25 minuter

Weeam webinar On-Demand Från 29 maj 2017

 

Tid: 52 minuter

Webinar om SQL 2016 licensiering Från 2016

 

OBS!  Webinariet är på engelska.

Tid: 30 minuter