Utbildningar & Evenemang Empower-iQ
Crayon Empower-iQ Din egen utbildningsportal i Microsoft Office 365 produkterna

Portal för personlig utbildning i Microsofts mjukvara

I portalen finns möjlighet att även lyfta in andra utbildningar som är specifika för just dig. Många organisationer väljer Microsoft Office 365 för att ge alla anställda moderna verktyg som därigenom skall ge:

 • Ökad produktivitet

 • Bättre kommunikation

 • Bättre samarbete 

Detta i sin tur förutsätter att personalen på ett enkelt sätt kan börja använda den nya tekniken för att snabbt bli effektivare i sitt arbete. I Crayon Empower-iQ -portalen får den anställda en personlig utbildningsplan med tillgång till hundratals korta videos, där man kan steg-för-steg lär sig viktiga funktioner inom Office 365. Portalen kommer dock anpassa utbildningen utefter varje individs behov för att inte göra informationsmängden överväldigande. Genom portalen kan företaget göra kompetensökning, produktivitetsökning, samt mätning av nämnda satsningar.

Detta webinar kommer att fokusera på hur denna portal ser ut och fungerar ur ett användarperspektiv. I framtiden kommer vi även hålla seminarier kring hur ett implementationsprojekt kan se ut.

Funktioner

 • Office 365 live sessioner som levereras av ämnesexperter
 • Själsstudier som täcker alla tjänster som finns i Office 365
 • Utbildningsavsnitt kopplade till enskilda roller
 • Rapportering och spårning som möjliggör uppföljning av förändringar
 • Change Management tjänst för att driva positivt engagmenang
 • Funktioner för att motivera och engagera användare att använda tjänster

Fördelar

 • Gör det möjligt för användare att anta alla funktioner i O365 
 • Minskar kostnaden för att utbilda anställda på Office 365-tjänster 
 • Flexibilitet att använda träning när som helst och oberoende av plats 
 • Gör det möjligt för användare att spåra sin utbildning och följa sina personliga framsteg 
 • Gör det möjligt att spåra och rapportera om personalens framsteg 
 • Realisera den totala investeringen i Office 365 
 • Du kan skapa egna utbildningar

Du betalar för aktiva användare per månad.

Prata med din kontakperson på Crayon för ditt månadspris.