Software Asset Management

Mognadsanalys

Mognadsanalys

 

Syftet med en SAM Mognadsanalys är att skapa en förståelse för verksamhetens övergripande SAM mognad, definiera styrkor och svagheter och ge en aktivitetsplan för förbättringar. Detta uppnås genom ett systematiskt tillvägagångssätt där Crayon jämför nyckeltal (KPI:er) i er nuvarande miljö med en väl definierad standardmodell för att fastställa er SAM mognad.

Vi analyserar områden kopplat till programvarans hela livscykel. Vi belyser styrkor och områden för förbättring. Vi identifierar roller och ansvar och presenterar hur SAM bör förankras internt. Slutprodukten är en rapport som innehåller rekommenderade åtgärder med tillhörande förväntad effekt, framtagen utifrån de intervjuer och andra observationer som gjorts under analysens gång.

Crayon´s mognadsanalyser utgår alltid från ramverk och branschstandarder såsom ITIL och ISO 19770-1

Kontakta gärna Claes Granath, Sales Specialist på Crayon, för mer information.

Mail/Skype: claes.granath@crayon.com eller 0708 64 0708