Software Asset Management

Revisionssupport

Revisionssupport

 

"Har ni blivit kontaktad av en SW-tillverkare? Är ni oroliga för vad som skulle hända om en tillverkare vill utföra en revision hos er? Då kan Crayon´s revisionsupportstjänster vara något för er!

Det blir allt vanligare att programvarutillverkare genomför kontroller för att säkerställa att licenser överensstämmer med de program som faktiskt nyttjas, s.k. licensrevisioner.

Dessa revisioner medför ett omfattande arbete för er verksamhet oavsett om ni är rätt eller fel licensierade - och utgör vidare en risk. Tillverkarna tar juridiskt stöd i sina licensavtal och licensmodeller vilka är omfattande och svåra att sätta sig in i under det pressade tidsplan som ofta förekommer under en revision.

Crayon pratar samma språk som tillverkarna, vi kan licensreglerna, revisionsprocessen och förstår de interna svårigheter som den licensansvarige står inför angående den information som ska samlas in, filtreras och sammanställas. Vi hjälper er att ta fram den information som krävs och svarar på de frågor som tillverkaren vill ha svar på.

Kontakta gärna Claes Granath, Sales Specialist på Crayon, för mer information.

Mail/Skype: claes.granath@crayon.com eller 0708 64 07 08