Software Asset Management

SAM-as-a-Service (SAMaaS)

SAM-as-a-Service (SAMaaS)

Har ni svårt att hinna med er licensförvaltning? Saknar viss kompetens, och är osäkra på hur ni ska licensoptimera? Vill ni vara väl förberedda inför nästa SW-revision, eller nästa förhandling med en leverantör? Då kan Crayon SAM-as-a-Service vara något för er!

Med vår löpande SAM tjänst tar Crayon över arbetet för samtliga eller specifika delar av hanteringen av licenser och efterlevnad av licensregler (compliance) åt er som kund. SAMaaS är en löpande tjänst som fastställer verksamhetens licenssituation med vissa intervall, helst efter en upprättad mjukvarukalender, som sammanfattar de viktigaste händelserna över tid med utvalda tillverkare. Tjänsten anpassas efter de förutsättningar och behov ni som kund har.

Under kalenderåret producerar Crayon´s SAM-team ett antal compliance-rapporter. Dessa ger en överskådlig bild av tillgångar, giltiga licensbevis samt en beskrivning av eventuell över- eller underlicensiering. Samtliga programvaruavtal matchas och rapportering planeras på grundval av de avtalsförnyelser och årsrapporter som skall levereras till respektive mjukvaruleverantör. Detta sker efter kundens "mjukvarukalender" som beskriver vid vilka tidpunkter som kunden behöver specifik information. På detta sätt kan Crayon säkerställa att rapportering sker kontrollerat och proaktivt, vilket stärker kundernas position i strategiska och taktiska förhandlingar med leverantörerna. Genom att effektivt kunna påvisa var programvaran är installerad, när den används, och hur den används, och samtidigt relatera denna information till inköp och avtal, gör vi våra kunder bättre förberedda inför framtida förhandlingar.

Crayon SAMaaS ger ett antal omedelbara effekter:

  • - Minimal inblandning av interna resurser för övervakning och administration av licensdata 
  • - Tillgång till licens- och SAM specialister som kompletterar den egna kompetensen 
  • - Kontinuerlig rapportering om compliance-läget (efterlevnad av licensavtal) 
  • - Tillgång till överskådlig webbportal inkl. rapporter 
  • - Konkret aktivitetsplanering och relevanta rekommendationer 
  • - Dokumenterade kostnadsbesparingar (ROI) 
  • - Underlag för strategiska, taktiska och operativa beslut avseende IT-miljön 

Kontakta gärna Claes Granath, Sales Specialist på Crayon, för mer information.

Mail/Skype: claes.granath@crayon.com eller 0708 64 0708