Software Asset Management

SAM-iQ

SAM-iQ

SAM‐iQ är ett strukturerat ramverk avsedd för organisationer i alla storlekar som önskar arbeta mer effektivt med Software Asset Management och licenshantering. Programmet bygger på ISO, ITIL, IATAM och innehåller online-verktyg, utbildningar, mallar, analyser, processer, rutiner och mycket mer. Med SAM-iQ är det enkelt att följa sin utveckling och SAM-mognad då man via ett tydligt webgränssnitt kontinuerlig får information om var i programmet man befinner sig och vilka åtgärder som bör utföras för att minimera risker och maximera möjligheterna med licens och SAM optimering.

Klicka på länken nedan för ytterligare information om SAM-iQ.

SAM-iQ Broschyr
Se en kort Video om SAM-iQ

SAM-iQ är uppföljaren av Crayon´s tidigare SAM Program, CSP, som idag används av flera tusen organisationer runt om i världen. Styrkan ligger i tydligheten och programmets struktur, där varje del, steg för steg, säkerställer en mer effektiv hantering av mjukvara och licenser. 

SAM-iQ är indelat i  fyra olika faser för effektivitet och tydlig struktur :

 • - Planering 
 • - Genomförande
 • - Underhåll
 • - Optimering

Många av de organisationer som vi samarbetar med har liknande IT och affärsmål, mål som adresseras direkt via SAM-iQ:

 • - Implementera en mer optimal "Governance" modell för mjukvara 
 • - Implementera mer effektiva processer och rutiner 
 • - Förstå nuvarande , avtals och programvarukrav 
 • - Skapa en tydligare framtida behovsbild för mjukvara 
 • - Säkerställa en korrekt licensieringsgrad 
 • - Minska risken vid revisoner 
 • - Driva kostnadsbesparingar, via ett mer optimerat mjukvarunyttjande  
 • - Effektivisera övergången till och förstå effekterna av molnet bättre

SAM-iQ har en hel del nya funktioner, följande har förnyats och förbättrats:

 • Ny användarvänlig webbportal:
 • - Uppdaterad kundarea
 • - Uppdaterade mallar, för implementation av processer och rutiner 
 • - Förbättrade online verktyg, inkl. ny modell för projektuppföljning 
 • - Nytt underlag för mognads- och gap-analyser 
 • - Ny guide för SAM i Molnet 
 • - Ny mall för Business Case
 • - För att bibehålla sin relevans uppdateras informationen i SAM IQ kontinuerligt.

Kontakta gärna Claes Granath, Sales Specialist på Crayon, för mer information.

Mail/Skype: claes.granath@crayon.com eller 0708 64 0708