Software Asset Management

Scenarioanalys

Scenarioanalys

Innan ny programvara upphandlas och avtal tecknas, bör det ske en avstämning för att säkerställa att framtida investeringar ligger i linje med organisationens faktiska behov.

Tillverkarna erbjuder en mängd olika produktpaketeringar, avtals- och licensformer, supportnivåer och prismodeller. Vi har en färdig modell för att ta fram analyser och kostnadskalkyler som sträcker sig över tre (3) till nio (9) år och tydligt visa hur teknikval, strategibeslut och verksamhetsutveckling styr vilka licensavtal, produkter, tjänster och volymer som är bäst lämpade för er specifika situation. Syftet med analysen är att skapa ett intelligent och anpassat stöd inför tecknandet av ett nytt avtal.

  • Scenarioanalyser utförs av våra SAM-konsulter och omfattar bl. a:
  • - Genomgång av er nuvarande licenssituation d v s vad ni använder och vad har ni rätt att använda 
  • - Identifiering av faktorer som påverkar era framtida licensbehov
  • - Mappning mot IT-strategi
  • - Prognostisering
  • - Ekonomi – kostnadskalkyler
  • - Rekommenderade åtgärder
  • - Beslutsstödsrapport
  • - Muntlig genomgång av rapporten

Kontakta gärna Claes Granath, Sales Specialist på Crayon, för mer information.

Mail/Skype: claes.granath@crayon.com eller 0708 64 0708