Software Asset Management

SAM i IBM-miljö

SAM i IBM-miljöer

   

Verksamheter som använder IBM programvara har i genomsnitt 25-30% risk att bli utvald till att genomföra en revision under ett år.

Crayon har under åren hjälpt kunder att få en överblick över aktuell licensposition och med att förbättra sina SAM-processer för att upprätthålla kontroll och att reducera riskerna för oförutsedda kostnader i programvara.

Crayon IBM Compliance Analysis resulterar i en rapport som visar relationen mellan faktisk användning och aktuell licensiering, dvs. om man efterlever de avtal man tecknat med IBM. I analysen ingår en utredning av giltiga licensrättigheter jämfört med installerad programvara. Rapporten innehåller också rekommandationer till eventuella förändringar.

IBM License Metric Tool - ILMT, är ett verktyg som man skall använda i de fall man har IBM Passport Advantage- avtal. Med hjälp av ILMT analyserar man hur programvaran är installerad i t.ex. den virtuella miljön. ILMT är ett krav för att följa IBM:s Sub Capacity-regler. 
Crayon  hjälper flera kunder att löpande kontrollera att verktyget är optimalt konfigurerat och visar den verkliga installationen i miljön - en löpande ILMT Health Check.

 

Följande är exempel på aktuella SAM-tjänser i kunderna IBM-miljö:

  • - Analys av aktuell licensportfölj
  • - Inventering av klienter och servrar
  • - Effective License Position (ELP)
  • - Skapa rutiner och riktlinjer inom IT
  • - Redovisa optimeringsmöjligheter i IBM-miljön
  • - IBM revisionsstöd
  • - Åtkomst till Crayon License Helpdesk
  • - ILMT installation och konfiguration
  • - ILMT rapportering
  • - Manuella licensrapporter