Further Partners Collabora
Collabora Online Baserat på öppen källkod

Collabora Online

Baserat på öppen källkod

Varje dag talar vi om ökad produktivitet och samarbete. I nästa andetag talar vi om risken att bli hackade, komprometterade företagsnätverk, phishing-attacker, social-engingering, SPAM och personlig integritet. Trots detta fortsätter använda våra molntjänster med utgångspunkt från att våra leverantörer ger oss den säkerhet som behövs.

De lösningar som erbjuds idag innehåller många gånger en uppsjö av funktioner som aldrig kommer till användning hos den normala användaren. Detta för att tillverkarna skall kunna motivera att användarna betalar för dyra underhållsavtal. Baserat på detta bestämde sig Crayon för att designa och distribuera vår egen Online Office-suite.

Serviceöversikt

Crayon's Collabora online är en komplett kontorssvit riktad mot dem som värdesätter lösningar baserade på öppen källkod eller söker ett alternativ till de stora kommersiella lösningarna som tar ut höga underhållsavgifter för funktioner som aldrig kommer till användning.

Collabora Online är en kraftfull LibreOffice-baserad kontorssvit som stöder alla större dokument, kalkylblad och presentations format, som du kan integrera i din egen infrastruktur. Viktiga funktioner är samarbete, redigering och utmärkt stöd för all vanligt förekommande filformat. Förutom kontorsprogrammen ingår en heltäckande lösning för dokumentlagring i molnet för dig och dina kollegor.

Tjänsten erbjuder en webbaserad fullt fungerande klient. All autentisering hanteras med vanlig inloggning eller via 2-faktor-autentisering. Kommunikation mellan webbläsare och servern är alltid krypterad med SSL.
Lösningen hanteras i avancerade datacenter i Sverige av ett team av experter som hanterar servrarna 24/7. Detta möjliggör effektiv och säker hantering av dina tjänster.

Baserat på öppen källkod

För ökade transparens, ökad flexibilitet och minskade kostnader har vi valt att designa lösningen rent på öppen källkodslösning. Den infrastrukturella basen bygger på Open Stack och virtuella Debian-servrar som kör LTS-versioner. Tjänsten bygger på flera komponenter med basen på Owncloud och Collabora Online. Collabora Online är baserat på Libre Office och underhålls av Collabora Ltd.

Hantering av den svagaste länken

Ingen lösning är starkare än den svagaste länken, vilken i många fall är människor och specifikt våra lösenord. Detta har gjort att vi valt att implementera en lösning för 2 faktors authensiering med stöd för YubiKey det svenska företaget Yubico.

Med sin toppmoderna implementering av U2F-autentiseringen baserad på hårdvarutokens begränsar vi risken för att hackare får tillgång till ditt konto genom att gissa lösenord, social engineering eller andra händelser som kan äventyra ditt lösenord.

Säker drift

Crayon Collabora Online hanteras av en av Sveriges högst välrenommerade hostingbolag. Med flera datacenter till deras förfogande och med 24/7 operationscenter ser de till att tjänsten alltid är online.

Miljö

Lösningen hanteras i datacenter som kan uppvisa mycket låga PUE-tal (användningseffektivitet). Med en poäng på 1,07, där 1,00 är det lägsta möjliga värdet, kan datacentret anses vara mycket effektivt.

All ström som används av datacentret är från förnybara energikällor.

Kylning av datacentret hanteras via fri kylning när medeltemperaturen är under 26 grader.

Det lilla koldixoidutsläpp som tjänsten genererar kompenseras genom att plantera träd.