Software Partners IBM
Crayon IBM Premium & Advanced Partner

IBM är en viktig aktör med mycket lång historik hos många organisationer som leverantör av verksamhetskritiska produkter och tjänster över hela världen.

IBM levererar kraftfulla lösningar för samarbete och kommunikation, säkerhet, statistik och analys och stabila utvecklingsplattformar som ger kunderna möjlighet till effektivitetsvinster och stora besparingar.

Crayon har IBM Premium och Advanced Business partner status, kontakta Crayon för att diskutera IBM teknologi och vilka licens- och avtalsmodeller som passar er organisation.

Mer Information: