IBM Crayons kontinuerliga efterlevnadsprogram
Compliance för IBM PROGRAMVARA En unik optimeringsstrategi för IBM:s kunder

Organisationer som använder IBM:s programvara har i genomsnitt 25-30 % risk att slumpmässigt bli reviderade åtminstone en gång under ett visst år.

Med många varumärken och ett stort och ständigt skiftande produktsortiment samt hundratals sätt att licensiera tekniken, finns det en enorm mängd olika produkter och licensmodeller som kräver hantering och optimering. Detta gör det hela mycket komplext och ofta svårt för en kund att hitta rätt utan experthjälp.

PRIORITERAD IBM SAM PARTNER Crayon Continuos Compliance Program

Crayon är en Prioriterad IBM-affärspartner, en System Z-affärspartner och experter på IBM-teknik med globalt mer än 230 IBM-certifieringar. Vi förstår verkligen komplexiteten av IBM-licensieringen och vet hur man optimerar det hela för våra kunder.

Genom att arbeta nära IBM har Crayon utvecklat en ny och innovativ tjänst som garanterar kontinuerlig efterlevnad för IBM-kunder, allt medan ROI optimeras för IBM-investeringarna. 

Crayon Continuos Compliance (CCCP) är ett strukturerat ramverk som erbjuder kunderna en unik möjlighet att inte bara att vara kompatibel och förbli kompatibel med sin IBM-teknik utan även att dramatiskt minska risken att bli reviderade av IBM och den därmed efterföljande dräneringen av de tekniska teamresurser som behövs för att hantera utgivarens revisioner.

Att börja använda Crayon Continuos Program säkerställer en pågående och konstant optimering av hela din IBM-licensportfölj genom att tillhandahålla:

 • Kvartalsuppdatering av Effektiv Licensposition (ELP)
 • IBM:s specialistrapport
 • En årlig referensgrund
 • Tillgång till Crayon licenssupport
 • Komplett ILMT och manuell rapportering
 • ILM T- uppdateringar och -underhåll
 • Status och prognosmöten
FALLSTUDIE Sparebank 1 Gruppen

När Sparebank 1 Gruppen, Norges näst största bankgrupp fick ett meddelande om revision, slog de sig ihop med Crayon och blev därmed världens första kund till Crayons kontinuerliga efterlevnadsprogram.

Under programmets gång uppmättes brister, och problemen identifierades och åtgärdades i tillämplig omfattning. Genom att använda Crayons kontinuerliga efterlevnadsprogram kan Sparebank 1 med tillförsikt konstatera att risk för att få genomgå en revision av IBM väsentligt har minskat.

För att få reda på hur Sparebank 1 arbetade med Crayon för att mildra risken, optimera licensrättigheterna och reducera hela komplexiteten i vad som annars kunde ha blivit en svår och utdragen process, ta del av Sparebank 1 Gruppen Video Case Study.

IBM SAM TJÄNSTER Hur de fungerar

Crayon Continuos Compliance Program består av en mängd tjänster med utskick som tillhandahålles kvartalsvis för att säkerställa att du är ”IBM-Kompatibel”.

Med Crayon Continuos Compliance Program samarbetar vi med dig i en samarbetsvänlig atmosfär och vid en tidpunkt som passar dig för att etablera och underhålla en kostnadsoptimerad och kompatibel IBM-programvara. 

Kundinsikt & programoptimering kommer att:

 • Identifiera vem som använder vilken teknik och hur mycket de använder.
 • Fastställa policyer, processer och rutiner
 • Minska exponeringsrisken för programtillgångarna och icke budgeterade utgifter.
 • Säkerställa att företagspolicyn är kompatibel och att den dokumenteras. 

Optimerade avtal för programlicenser som:

 • Regelbundet utvärderas och omförhandlas för att säkerställa att organisationen får det bästa värdet av sina investeringar.

Minskade kostnader och underbyggda beslut genom att tillhandahålla:

 • En korrekt IBM-referensgrund och IBM:s programsortiment.
 • En korrekt programegendom baserad på en avstämning av rättigheter.
PRIORITERAD IBM SAM PARTNER Vad våra kunder säger

Crayon har arbetat globalt tillsammans med hundratals medelstora till stora IBM-kunder som exempelvis Jernbaneverket, norska regeringens myndighet för järnvägstransporter, för att utforma en tydlig väg till en optimerad och kompatibel IBM-egendom. 

Det är ingen hemlighet att IBM:s programrevisioner är extremt tidskrävande med en betydande risk för kostnader för att ta hand om alla problem som hittas.

Klicka här för att få ta del av hur Jernbaneverket sparade miljoner genom att arbeta med Crayon för att optimera sin IBM-licensiering.