IBM Crayon Unified Endpoint Management - UEM
Baserat på IBM Maas360 med Watson

Hur säkerställer du balansen mellan produktivitet och datasäkerhet?

Med ständigt ökande krav på effektivitet och produktivitet, i kombination med strängare krav säker data, står dagens företag inför en stor utmaning när det gäller att balansera den positiva effekten att vi blir alltmer mobila med kraven för datasäkerhet.
Crayon UEM är en molnbaserad lösning som ger ditt företag fullständig kontroll över säkerheten för mobila enheter som bärbara datorer, surfplattor och mobiltelefoner.

Mobiladministration

Crayon UEM gör det möjligt för företaget att ha fullständig översikt, skydd och kontroll av mobila enheter i din organisation. Crayon UEM stöder iPhone, Android och Windows.

Programhantering

Crayon UEM, baserat på IBM MaaS360 med Watson, ser till att anställda har tillgång till lämpliga appar. Användarna kommer att ha åtkomst till företagets appkatalog med inbyggd säkerhets- och livscykeladministration. Appkatalogen har samma grafiska användargränssnitt (GUI) som det inbyggda Apple Store / Google Play, så användare kommer att känna igen gränssnittet.

Antvirus

Crayon UEM, levererar Mobile Threat Management för att upptäcka och analysera hot bland mobila enheter i din organisation. Administratören kan ställa in regler som förhindrar ytterligare skador, vilket hjälper till att öka säkerheten på mobila enheter.

Workspace

Inom Crayon UEM, finns det en Container-app som levererar en krypterad arbetsplats på mobilenheten.

Watson Advisor

Watson Advisor ger insikter och rekommendationer för att upptäcka bästa praxis för din organisation

 

MER INFORMATION