IBM Licensiera för en säker landningszon
IBM Vad väljer du - fallskärm eller fritt fall?

IBMs lösningar bjuder på ett landskap fullt av möjligheter och affärsnytta. Fast det är också en svårnavigerad terräng, då det finns inte mindre än nio olika metoder för att licensiera teknologier och produkter från IBM.
Alla nio med olika nyanser.

Det kan därför vara svårt att optimera sina tillgångar samtidigt som ni säkerställer att ni är korrekt licensierade. Software Asset Management (SAM) i kombination med IBM kan bli än mer komplext för verksamheter med en kombination av infrastruktur on premise och i molnet. Samtidigt utgör just hybrider en majoritet av dagens miljöer, vilket gör det än svårare att få en överblick av licensläget.

Sammantaget är den största utmaningen för de flesta verksamheter att etablera en korrekt och optimerad licensbalans, med kontroll över alla avtal, bilagor och annan dokumentation mappad mot den faktiska användningen – för att sedan finna former för att förvalta detta över tid. Det kan verka omöjligt att nå dit, men det behöver det faktiskt inte vara...

På den här sidan har vi samlat värdefull information för nedladdning. Materialet är framtaget på engelska, men kontakta oss om du vill ha mer information på svenska.

Crayon Ta hjälp av en Global SAM & IBM Expert

Att samarbeta med och ta hjälp av en SAM-partner med omfattande expertis inom IBM kan minska en del av komplexiteten kring er process för att licensiera er IBM-miljö.

Genom att tillämpa best practice och väldefinierade ramverk kan Crayon simulera en licensrevision, baserat på samma standarder som IBM själva använder vid en audit. Resultatet och den rekommendation vi lämnar, ger er underlag att förekomma obehagliga överraskningar och vidta åtgärder proaktivt.

Efter en omfattande analys av er verksamhets behov, arbetar vi tillsammans med er för att identifiera den bästa vägen framåt för att säkerställa licensbalans och regelefterlevnad för att vara förberedda för en eventuell audit. Samtidigt lämnar vi rekommendationer om hur ni kan optimera er plattform och förbättra er Return on Investment, ROI. Vår filosofi för SAM bygger på att våra rekommendationer kring licensiering tar avstamp i en förståelse för er specifika IT-miljö – och är helt skräddarsydd utifrån era faktiska verksamhetsbehov.

Vi har både bred och djup kompetens inom licensiering av IBM och erbjuder ett flertal SAM-tjänster på temat:

  • Licens- och avtalsöversyn
  • Effective License Position (ELP)
  • Analys av inköpshistorik och dokumentation av tillgångar
  • Nulägesanalys, status av inventering och konsumtion, t ex server och klient
  • Rekommendation på möjliga anpassningar för optimering
  • IBM SAM Specialist Support
  • IBM Audit Simulation
  • Tillgång till Crayons Licens Helpdesk
Whitepaper Föredrar du fallskärm?

Att säkerställa licensbalans och regelefterlevnad över tid är inte bara en komplicerad och omfattande, utan också tids- och resurskrävande uppgift.
Och avsaknad av kontroll kan ge förödande ekonomiska konsekvenser.

Istället för att uppleva att du står inför ett fritt fall och helt saknar kontroll när det kommer till era avtal och licenser inom IBM, kan Crayon förse er med en fallskärm och guida er till en säker landningszon.

Läs vårt whitepaper för att få mer information om hur vi kan hjälpa er verksamhet att ta kontroll över och förvalta era licenser och avtal inom IBM.

On-Demand Webinar Hur kan du undvika fritt fall?

IBM är en av de tillverkare som utför flest revisioner. Är ni förberedda?

Crayon uppskattar att den genomsnittliga IBM-kunden utsätts för en revision vart 3:e till 5:e år. Har er verksamhet beredskap för att hantera en revision?

Detta on-demand webinar beskriver IBMs process vid en revision och ger konkreta exempel på vilket värde våra tjänster och konsulter inom SAM kan ge inför och under en revision.

IBM IBM Licensexperter

IBMs revisioner är ofta långdragna och kan bli smärtsamma. Crayon kan erbjuda omfattande rådgivning, konsultation och support för att hjälpa kunderna att optimera sina IBM-innehav och minska konsekvenserna av en revision.

I denna podcast om IBM resonerar Ashley Gatehouse, Global Marketing Director inom Crayon Group, kring de vanligaste frågorna om licensiering och IBMs revisioner.

Case Study Norska Jernbaneverket sparar miljoner på att optimera sin IBM-miljö

Det är ingen hemlighet att IBMs revisioner är väldigt tidskrävande och medför en påtaglig risk för ökade kostnader.

IBM använder uppskattningsvis nio olika avtalsformer för att definiera användarrättigheter och skyldigheter, vilket leder till en enorm variation av licensmodeller för en mängd olika produkter.

Allt detta gör det såväl komplicerat som svårt att optimera sina miljöer och samtidigt vara korrekt licensierad utan att ta hjälp av en expert. I denna case study kan du läsa mer om hur Crayon hjälpte Jernbaneverket att spara flera miljoner genom att optimera sin IBM-miljö.

VILL DU VETA MER? Ladda ned material här