Microsoft Utvärderar ni Microsoft Office 365 men har funderingar över omfattning och komplexitet?
Microsoft Office 365

Det råder inga tvivel om att Office 365 skapar helt nya möjligheter till ökad produktivitet och mobilitet, genom funktioner och flexibilitet med bibehållen eller rentav förbättrad säkerhet. Fast hur infriar ni dessa möjligheter oct möter upp alla förväntningarna utifrån era befintliga förutsättningar med infrastruktur, avtal, licenser och användare?

Utmaningen och uppgiften kan upplevas som att ni står inför att bestiga ett berg. Crayon är vana vid att arbeta som rådgivare och ledsagare i en snårig terräng av komplex teknik och omfattande avtalsvillkor. Se er väg mot molnet som en spännande och strapatsrik expedition, där vi kan sätta samman det team och de verktyg som behövs för att ta med er verksamhet på resan mot Office 365.

På denna sida har vi samlat våra erfarenheter i whitepaper, webinars, kundcase och konkreta erbjudanden. Materialet är på engelska, kontakta oss gärna om du vill ta del av det på svenska.

WHITEPAPER Hybrid – den enklaste vägen till molnet

Med moln- och onlinetjänster uppstår möjligheter att reducera kostnader genom ökad effektivitet. Varför är det då inte fler verksamheter som ställer om till en helt molnbaserad licenslösning?

Analytiker förutspår, och trenden pekar mot, att fler verksamheter ställer om till hybrider mellan infrastruktur on premise och online för att få en behovsanpassad lösning. Detta whitepaper beskriver hur denna typ av förändringar påverkar utformningen av nya volymlicensavtal, t ex EA, och vad som är viktigt att beakta för att få en optimal utväxling över tid just för er verksamhets unika behov och förutsättningar, idag och imorgon.

ON-DEMAND WEBINAR Kontroll över kostnader och konsumtion

Att Office 365 kan reducera kostnader och öka produktiviteten finns det många exempel på. Men hur vet ni om det är något för er? Och framförallt, hur flyttar ni dit era användare utan att orsaka avbrott i dagens IT-leverans eller skapa en lavin av konsekvenser kring avtal och licenser?

Detta on-demand webinar visar på hur Office 365 kan skapa nya möjligheter för er verksamhet och generera konkret affärs- och användarnytta. Låt dina användare bli mer flexibla och effektiva - samtidigt som ni står på en säker och stabil grund vad gäller avtal och licensiering. 

MICROSOFT Remote Desktop Services

Arbetar ni med, eller har ni planer på att införa stöd för, plattformar som baseras på Remote Desktop? Här kan vi hjälpa er att designa den mest optimala lösningen för att möta era funktionella behov, utan att riskera att ni behöver betala för samma programvara flera gånger.

Ökad produktivitet, flexibilitet och effektivitet genom mobila användare skapar en del utmaningar kring den moderna arbetsplatsen. För att få full utväxling krävs en genomtänkt design som kan möta och upprätthålla kraven på åtkomst, säkerhet och tillgänglighet. Här blir Remote Desktop Services mer och mer vanligt och med det uppstår behov av en genomtänkt strategi för Software Assurance.


För mer information om hur Crayon kan hjälpa er med Remote Desktop Services, klicka här.

RÅDGIVNING Den raka vägen till molnet

När du planerar att lyfta din verksamhet till molnet är val av avtalsform och licens form två avgörande komponenter att ta i beaktande. Ett litet felsteg kan leda till en snårig och svår väg mot obekväma budgetmöten eller i värsta fall incompliance.

Här kan vi ledsaga er på den kortaste, mest bekväma och säkra vägen mot molnet. Crayon har olika erbjudanden för att hjälpa er att ta kontroll över nuläge och befintliga förutsättningar, för att baserat på dessa och er vision för den framtida IT-leveransen, skapa en tydlig färdplan med karta och kompass för resan mot molnet. 

Service Offer Proud to be Cloud – möt experterna

Crayon har kompetenser och resurser för att hjälpa er att aktivera Office 365 och få era användare att komma igång med att använda tjänsterna. "Proud to be Cloud" genomförs som ett möte eller en workshop på en dag och plats som passar er.

När ni har bokat “Proud to be Cloud” kommer en av våra experter ut till er för att dela sina erfarenheter från tidigare projekt och uppdrag, svara på vanliga frågor och tillsammans med er komma fram till hur ni kan få bäst behållning av Office 365 med avseende på tjänster, användningsområden etc. utifrån era behov idag och imorgon. Under dessa interaktiva möten visar vi upp Office 365 ur ett användarperspektiv samt beskriver vår framgångsrika metod för att enkelt aktivera både användare och tjänster. 

CASE STUDY Norwegian Air Shuttle ASA

Tillväxt är så gott som alltid ett positivt fenomen. Fast tillväxt kan också orsaka växtvärk, vilket Norwegian upplevde när de utökade arbetsstyrkan med omkring 2 000 medarbetare.

Med begränsade resurser på IT-sidan behövde de vidta förändringar för att säkerställa att såväl infrastruktur som personal stod rustade för de nya utmaningarna. Genom att implementera Office 365 och lyfta användarna till en ny maillösning i Exchange Online och standardisera videokommunikation till Lync Online tillsammans med Crayon som molnpartner, har Norwegian minskat antalet supportfrågor till IT och frigjort de egna IT-resurserna till att fokusera på affärskritiska applikationer. Läs om hur Head of IT Operations, Petter Granviken, kunde glädjas av att lägga ärenden som ”full mailbox” till historien och ta reda på hur Cloud med Crayon kan hjälpa även er till en mer molnfri tillvaro.

.

MOVING TO THE CLOUD? Crayon kan hjälpa till