SNOW Software Optimera dina SAP-resurser

Snow Software Snow Optimizer för SAP-programvara

Snow Optimizer för SAP-programvara gör att företag får den transparens och insyn som är nödvändig för att aktivt optimera och hantera sina SAP-distributioner.

Snow Optimizer för SAP-programvara från världens ledande Software Asset Management-leverantör ger olika analysverktyg som identifierar och isolerar specifika SAP-användarkonton som är föråldrade, dubbletter eller felaktigt tilldelade. Du får en exakt förståelse av dina SAP-grundtillgångar och behörigheter som gör att du kan optimera dina SAP-kostnader och -behörigheter, vilket kan ge besparingar på miljonbelopp i organisationen.

Med Snow Optimizer för SAP-programvara: 

 • Visa konsoliderade användningsdata för alla SAP-system
 • Automatisera administration av SAP-användarlicenser
 • Upptäck eventuell indirekt åtkomst
 • Övervaka licenser proaktivt med automatiska varningar
 • Aktivering av systemmätningar
 • Hantera avtal och bilagor centralt
 • Kontrollera HANA-licenskostnader
 • Installera och hantera i SAP-miljön (SAP-certifierad)
 • Få bättre avkastning på investeringar och en bättre förhandlingsposition

Hämta e-boken för att få veta hur Snow Optimizer för SAP-programvara kan hjälpa företaget att spara pengar. 

Snow Optimizer för SAP-programvara Visa konsoliderade användningsdata för alla SAP-system

Det kan vara mycket svårt och tidskrävande att klassificera användare och tillämpa korrekt licenstyp baserat på deras användning, särskilt när de har tillgång till flera SAP-system.

Snow Optimizer för SAP-programvara ger en enhetlig överblick av användning i alla system, vilket avlastar SAP-administratörer från uppgiften att samla in data från flera olika system och sortera dem manuellt. Det sparar mycket tid och tar bort risken för introduktion av fel genom manuella processer.

Snow Optimizer för SAP-programvara tar bort dubblerade, föråldrade och felaktiga användarnamn, vilket förhindrar oönskad och avsiktlig åtkomst till systemet och minskar onödiga kostnader. Lösningen profilerar också motormätningsdata för alla system, en annan central informationskomponent som krävs för korrekt licensiering.

Fördelar:

 • Full överblick över alla SAP-resurser
 • Bättre systemsäkerhet
 • Konsoliderad överblick över rollanvändningsdata
SNOW OPTIMIZER FÖR SAP-PROGRAMVARA Automatisera administration av SAP-användarlicenser

Med sin förmåga att definiera användarprofiler baserat på användningsdata kan Snow Optimizer för SAP-programvara automatisera klassificering av licenser i förhållande till en användargrupp. Eftersom kostnaderna för dessa olika licenser varierar så kraftigt är det avgörande att ge användare den licenstyp som passar deras faktiska behov.

Genom att identifiera vilka användare som bäst passar en specifik användarprofil kan administratörer fastställa om en användare har rätt licens eller behöver en ny klassificering. Automatiserade regler kan omklassificera användare så att deras licenser passar deras faktiska behov. Den här uppgiften kan schemaläggas eller köras vid behov.

Produktfördelar:

 • Korrekta licensrekommendationer 
 • Automatisk klassificering av användarlicenser
 • Ökat värde från befintliga SAP-licenser
 • Minskad risk för oförutsedda kostnader vid revisioner
Indirekt åtkomst Är du i riskzonen?

Alla användare som skapar, läser eller ändrar SAP-data (direkt eller indirekt) måste vara auktoriserad och licenserad för det. Den finansiella belastningen för indirekt åtkomst kan vara hög och kostsam.

Det finns indikatorer för specifika användares aktiviteter som visar på att SAP-systemet används av tredjepartsprogram. Snow Optimizer för SAP-programvara identifierar snabbt eventuell indirekt åtkomst utifrån sådana onormala aktiviteter.

Lösningen rapporterar om kommunikation till och från externa tredjepartssystem för att hitta den ursprungliga användaren i tredjepartssystemet och identifierar användare som indirekt använder SAP, och med vilket system. Tredjepartsanvändare jämförs också med namngivna användare i SAP-systemet.

Genom den här funktionen ger Snow Optimizer för SAP-programvara omfattande data om indirekt åtkomst så att företaget kan åstadkomma betydande kostnadsbesparingar och identifiera risker i framtiden.

Om Snow Software Tala med en expert idag

Oavsett om det beror på bristande kontroll, förståelse eller efterlevnad tror Snow Software att de flesta organisationer idag betalar för mycket för sin programvara.

Idag förlitar sig över 6 000 organisationer över hela världen på Snow Softwares lokala och molnbaserade SAM-plattformar för hantering av programvarulicensiering på över elva miljoner mobila och stationära enheter samt i datacenter och molnet. 

Kontakta oss idag och se hur vi kan hjälpa till med att strukturera SAP-licensiering, eller klicka här för mer information om Snow Software.