SNOW Software Skapa kontroll och minska Gapet mellan IT och verksamheten

Öka nätverkets synlighet Minska IT-kostnaderna

Konsumtionen av SaaS, IaaS och PaaS växer explosionsartat på företag över hela världen och världen av upphandling och inköp inom IT har förändrats. Tyngdpunkten inom IT-utgifterna övergår mer till affärsenheter, vilket påverkar IT-avdelningarnas synlighet och kontroll över sina IT-resurser negativt.

Den här bristen på kontroll, alltför höga IT-kostnader och ökad risk är ett fenomen känt som "Disruption Gap".  Och det blir värre, vilket skapar en klyfta mellan IT-avdelningen och resten av företaget. 

Men med rätt överblick och teknik kan den här klyftan överbryggas.  Se hur Snow and Crayon ger IT-chefer och andra ledande personer inom IT makten att återta kontrollen, minska slöseri och kunna fortsätta påverka viktiga IT-investeringsbeslut.

Skapa en enda källa till sanning i IT-nätverket

IT-chefer måste anpassa sig för att förverkliga det verkliga värdet av IT-investeringar och förebygga säkerhetsrisker i verksamheten. Med rätt kunskap och överblick får IT-chefer möjlighet att verka för betydande kostnadsbesparingar, effektivitetsökningar och driva fram:

  • Lägre kostnader för programvara – Höga kostnader på grund av överskridna tillgångar, inköp av redan befintlig utrustning, missade möjilgheter till inköp av större volymer.

  • Optimerade molninvesteringar – Oanvända molnlicenser och virtuella servrar som lämnas på och orsakar oavsiktliga kostnadsökningar.

  • Licensefterlevnad – Bristfällig överblick över installationer, användning, licenser och behörigheter som försvårar revisioner

  • Säkerhet – Du kan inte skydda det du inte ser.

Läs vår e-bok för att få veta mer om vad som ligger bakom "The Disruption Gap" och hur vi hanterar det i din organisation.

Hämta

Snow Software Överblick, lägre kostnader och riskhantering

Genom att hantera den programvara som används i organisationen hjälper Snow till med att åstadkomma påtagliga besparingar och budgetar, vilket ger IT-chefer över hela världen förtroende att investera i ny teknik som virtualisering, molnet och mobila lösningar.

Snow ger högre chefer, programchefer och inköpspersonal praktiska kunskaper om programinstallationer, användning och behörigheter på alla plattformar – från mobila och stationära lösningar och datacenter till molnet – vilket minskar programvarukostnaderna med upp till 30 procent under första året.

Kontakta oss idag för att få veta hur det känns att få komplett överblick och kontroll över resurserna.