Skapa kontroll och minska Gapet mellan IT och verksamheten

Webinar registrering

DIN GUIDE I FYRA STEG TILL Få överblick och kontroll över din molnanvändning och relaterade kostnader

Företag ökar sina investeringar i molntjänster, men IT-chefer saknar i allt högre grad de analytiska lösningar som krävs för att anpassa IT-verksamheten till verksamhetens mål.

Den här bristen på insikt hindrar IT-chefer från att effektivt kunna planera och budgetera och undvika slösaktig resursanvändning för underanvända och oanvända Saas-prenumerationer och virtuella maskiner som inte används men fortsätter använda resurser.

"På bara 35 minuter visar Michael Krutikov, Snow Software Product Expert and Crayon, hur du:"

  • Få komplett överblick över alla tillgångar för molnbaserade, lokala och mobila plattformar.

  • Få praktiska insikter i SaaS-applikationer och IaaS-miljöanvändning och efterlevnadsrisker.

  • Få kontroll över molnrelaterade kostnader genom att ta bort dubblettanvändare, dyra överprenumerationer, underanvändning och virtuella maskiner som inte används men förbrukar resurser.

  • Gör så att IT-avdelningen kan ge affärsenheter den flexibilitet och snabbhet de behöver utan att ge upp styrfunktioner och kostnadskontroll.

DELTAG PÅ WEBINARET Med Crayon and Snow

Välj bland ett av nedanstående datum för deltagande i webbseminariet:

Innehållet är detsamma för båda webbseminarierna

Datum: Tisdag 28 november

Tid: 2pm CET (Stockhom)

Kan du inte delta? Registrera dig ändå, så skickar vi dig inspelningen i efterhand. 

Datum: Torsdag 5 december

Tid: 10am CET (Stockholm) 

Kan du inte delta? Registrera dig ändå, så skickar vi dig inspelningen i efterhand. 

Snow Software Läs mer

Optimera dina SAP-resurser

Snow Optimizer för SAP-programvara gör att företag får den transparens och insyn som är nödvändig för att aktivt optimera och hantera sina SAP-distrib

Läs mer

Skapa kontroll och minska Gapet mellan IT och verksamheten

Den här bristen på kontroll, alltför höga IT-kostnader och ökad risk är ett fenomen känt som "Disruption Gap". Och det blir värre, vilket skapar en..

Läs mer