Software Partners Workplace from Facebook

ETT KRAFTFULLT KOMMUNIKATIONSVERKTYG - SOM UPPMUNTRAR ALLA MEDARBETARE ATT SAMVERKA

Crayon är global återförsäljarpartner för ”Workplace by Facebook” och förstår våra kunders behov av samarbete, informationsdelning, delade arbetsströmmar, språkbarriärer och värdet av en delad företagskultur. Många efterfrågar även en lösning som fungerar med befintlig IT-arkitektur.

DINA MEDARBETARE KOMMER IGÅNG DIREKT - TACK VARE FACEBOOKS VÄLBEKANTA GRÄNSSNITT

AVANCERAT ANALYSVERKTYG - MED HÖG SÄKERHET

Med ISO 27001- och SOC-certifieringar har ni kontroll över, och äger innehållet. Tack vare företagsfunktioner kan ni integrera med Office 365 eller G Suite och få tillgång till avancerade analyser.

Insights-panelen ger er möjlighet följa upp och visualisera mätvärden. Djupdyk i er data och få insikt i engagemang, toppinlägg, reaktioner och trender.

 

 

WORKPLACE - MER ÄN BARA KOMMUNIKATION -  LADDA NER GRATIS GUIDE

 

KOM IGÅNG IDAG - VI HJÄLPER DIG