Microsoft Office 365 - Backup and retention policies

Webinar om Microsoft O365 - Backup and retention policies

Office 365 Backup & Retention Webinar den 27 mars kl: 10-11

Väl använd tid!

Idag är det helt naturligt att företag väljer att migrera Exchange, Skype for Business, SharePoint och fillagring till Office 365.

  • Men hur hur gör man backup?
  • Hur säkrar vi vårt data i molnet?

Många förutsätter att "Det löser väl Microsoft"...

Under detta webinar kommer vi gå igenom vilket grundskydd vi har för vårt data i Office 365 samt vad vi kan göra ytterligare för att utöka skyddet.

Agenda

- Inledning
- Office 365 retention policies
- Licenser
- Office 365 'backup and retention policies' per tjänst
   - Exchange Online
   - SharePoint Online
   - OneDrive for Business
   - Office 365 Groups/Teams
   - Skype for Business Online
- Demo
- Backup med tredjepartsprogramvara
- Frågor och länkar

 

Tid: 27 mars, 10:00 - 11:00

Anmäl dig nedan så sänder vi dig en länk

Kalenderbokning

En viktig del i Crayons verksamhet är att erbjuda våra kunder expertis och rådgivning vid planering och införande av nya teknologier. I mer än tio år har vi bedrivit en framgångsrik konsultverksamhet inom framförallt Microsofts infrastruktur, Office 365, Enterprise Mobility + Security och Azure

Föredragshållare är:

Magnus Algard, Senior Consultant at Crayon

Register Now