Crayon Webinar On Demand Webinar om Microsoft SBS och Cloud Only
Webinar om Micrpsoft SBS och Cloud Only Från 16 november 2017

Tid: 46:39

Agenda

  • Introduktion av konceptet Small Business Services (Cloud Only)
  • Fördelar/mervärde med Office 365 och Azure
  • Azure AD/Azure Domain Services (AD som tjänst i Azure)
  • Hantera Windows 10 med Azure AD/Intune
  • Exempel på kundscenario
  • Demo Hur hänger allt ihop? Office 365, Azure, Windows 10/Intune
  • Demo Crayon Cloud-iQ - Nyheter och kommande uppdateringar inom CSP