Crayon Webinar On Demand Webinar om O365 Backup and Retention
Webinar om Office 365 Backup and Retention policies

Väl använd tid!  50 minuter

Idag är det helt naturligt att företag väljer att migrera Exchange, Skype for Business, SharePoint och fillagring till Office 365.

  • Men hur hur gör man backup?
  • Hur säkrar vi vårt data i molnet?

Många förutsätter att "Det löser väl Microsoft"...

Under detta webinar kommer vi gå igenom vilket grundskydd vi har för vårt data i Office 365 samt vad vi kan göra ytterligare för att utöka skyddet.

Agenda
- Inledning
- Office 365 retention policies
- Licenser
- Office 365 'backup and retention policies' per tjänst
- Exchange Online
- SharePoint Online
- OneDrive for Business
- Office 365 Groups/Teams
- Skype for Business Online
- Demo
- Backup med tredjepartsprogramvara
- Frågor och länkar

 

En viktig del i Crayons verksamhet är att erbjuda våra kunder expertis och rådgivning vid planering och införande av nya teknologier. I mer än tio år har vi bedrivit en framgångsrik konsultverksamhet inom framförallt Microsofts infrastruktur, Office 365, Enterprise Mobility + Security och Azure

Föredragshållare är:

Magnus Algard, Senior Consultant at Crayon