Utbildningar & Evenemang

SAM Round Table

Anmäl ditt intresse till våra möten runt SAM Nästa möte är den 14 december

Från förra mötet den 14 september

Ämne 1:

Vi ser en trend att programvarurelaterade beslut, inklusive SaaS och molntjänster, i ökad utsträckning fattas utanför IT-avdelningen:

- Hur långt sträcker sig SAM- och licensfunktionens ansvar kring alla aspekter av licenshantering och licensefterlevnad?

- Hur påverkas SAM- och licensfunktionens arbete och förhållningssätt?

 

Ämne 2:

Ovan trend där verksamheten åstadkommer ett s k Disruption GAP, påverkar även många andra aspekter av de operativa arbetet med licenshantering:

- Vendor Management: Hur ska rollen utvecklas/förändras givet de nya förutsättningarna?
- Hybrid/cloud: Måste vi tänka/arbeta annorlunda för att undvika kaos?


Antalet medverkande är begränsat för att öka nyttan för de medverkande.

Nästa möte

Tid: 14/-12 2017, kl. 9:00 – 12.00 (frukost börjar 8:30)

Plats: Crayons kontor i Sundbyberg, Landsvägen 50A, 3tr.

Värdar:

Mats Danielson, BDM SAM

Pierre Helgesson, Senior SAM konsult

Lars Bodin, Senior SAM konsult

 

Maila ditt intresse till :
Mats.Danielson@crayon.com